051-35226324--تماس با ما

به علت نوسانات قیمت لطفا جهت اطمینان از قیمتها تماس بگیرید

ساندویچ ساز

  • فیلتر ها
 ساندویچ ساز تکنو مدل 405
سازنده: تکنو
قیمت: 2,350,000 تومان
 ساندویچ ساز کویین مدل 9190
سازنده: کویین
قیمت: 2,850,000 تومان
 ساندویچ ساز مگنتا مدل RMH304
سازنده: مگنتا
قیمت: 1,900,000 تومان
ساندویچ ساز میگل مدل 401
سازنده: میگل
قیمت: 3,800,000 تومان
 ساندویچ ساز ویداس
سازنده: ویداس
قیمت: 1,550,000 تومان
کاخلر 213
سازنده: کاخلر
قیمت: 3,000,000 تومان
کاخلر 212
سازنده: کاخلر
قیمت: 3,000,000 تومان
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-406
سازنده: تکنو
قیمت: 2,350,000 تومان
غذاساز بیم
سازنده: بیم
قیمت: 3,750,000 تومان
ساندویچ ساز سافلون 145
سازنده: سافلون
قیمت: 3,200,000 تومان
ساندویچ ساز کاخلر مدل 214
سازنده: کاخلر
قیمت: 3,750,000 تومان