051-35226324--تماس با ما

به علت نوسانات قیمت لطفا جهت اطمینان از قیمتها تماس بگیرید

چرخ گوشت

  • فیلتر ها
1103
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: دیانا
قیمت: 2,850,000 تومان
mg-1400r
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: پارس خزر
قیمت: 3,070,000 تومان
gosonic-gmg-749
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: گاسونیک
قیمت: 2,800,000 تومان
mg47
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: کنوود
قیمت: 3,700,000 تومان
p-1700
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: پارادایس
قیمت: 4,100,000 تومان
چرخ گوشت
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: تکنو
قیمت: 4,300,000 تومان
telonix-meat-grinder-model-tmg3802
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: تلیونیکس
قیمت: 2,100,000 تومان
چرخ گوشت برینا
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: برینا
قیمت: 4,500,000 تومان
چرخ گوشت برینا
مجموعه: چرخ گوشت
سازنده: برینا
قیمت: 3,500,000 تومان