051-35226324--تماس با ما

به علت نوسانات قیمت لطفا جهت اطمینان از قیمتها تماس بگیرید

موبایل

  • فیلتر ها
سامسونگ A14
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 4,880,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:    1.800.000

 

اقساط 6 ماه:  700.000

اقساط 8 ماه:   550.000

اقساط 10 ماه:   450.000

َسامسونگ A14
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 5,500,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   2.100.100

 

اقساط 6 ماه:   800.000

اقساط 8 ماه:   600.000

اقساط 10 ماه:   500.000

samsung-galaxy-a14-6-128
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 6,550,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت: 2.500.000

 

اقساط 6 ماه:   900.000

اقساط 8 ماه:   700.000

اقساط 10 ماه:  600.000

 

سامسونگ  Galaxy A54 8/128
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 12,550,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:  4.600.000

 

اقساط 6 ماه:    1.800.000

اقساط 8 ماه:    1.400.000

اقساط 10 ماه:  1.200.000

 شیائومی 6/128 Redmi Note 12
مجموعه: موبایل
سازنده: شیائومی
قیمت: 6,250,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   2.300.000

 

اقساط 6 ماه:     900.000

اقساط 8 ماه:     700.000

اقساط 10 ماه:   600.000

xiaomi-redmi-note-12-8-256
مجموعه: موبایل
سازنده: شیائومی
قیمت: 6,900,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   2.600.000

 

اقساط 6 ماه:     1.000.000

اقساط 8 ماه:     750.000

اقساط 10 ماه:   650.000

شیائمی 8/256 Redmi Note 12S
مجموعه: موبایل
سازنده: شیائومی
قیمت: 7,700,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   2.900.000

 

اقساط 6 ماه:      1.100.000

اقساط 8 ماه:      850.000

اقساط 10 ماه:    700.000

xiaomi-redmi-note-12-pro-8-256
مجموعه: موبایل
سازنده: شیائومی
قیمت: 9,700,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   3.600.000

 

اقساط 6 ماه:   1.400.000

اقساط 8 ماه:  1.100.000

اقساط 10 ماه:   900.000

 شیائومی 8/256 +Redmi Note 12 Pro+
مجموعه: موبایل
سازنده: شیائومی
قیمت: 16,000,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   5.900.00

 

اقساط 6 ماه:    2.300.000

اقساط 8 ماه:    1.800.000  

اقساط 10 ماه:   1.500.000  

xiaomi-poco-f5-12-256
مجموعه: موبایل
سازنده: شیائومی
قیمت: 16,000,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   5.900.000

 

اقساط 6 ماه:     2.300.000

اقساط 8 ماه:      1.800.000

اقساط 10 ماه:    1.500.000

samsung-galaxy-a15.1
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 7,000,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   2.300.000

 

اقساط 6 ماه:    900.000

اقساط 8 ماه:    700.000

اقساط 10 ماه:   600.000

سامسونگ 6/128 Galaxy A15
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 8,300,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:  2.800.000

 

اقساط 6 ماه:   1.050.000

اقساط 8 ماه:   850.000

اقساط 10 ماه:  700.000

samsung-galaxy-a15-8-256
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 8,700,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت: 2.900.000

 

اقساط 6 ماه:  1.100.000

اقساط 8 ماه:  850.000

اقساط 10 ماه: 750.000

 

 سامسونگ 6/128 Galaxy A25
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 10,500,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:   3.500.000

 

اقساط 6 ماه:   1.400.000

اقساط 8 ماه:  1.100.000

اقساط 10 ماه:   900.000

سامسونگ 8/256 Galaxy A25
مجموعه: موبایل
سازنده: سامسونگ‏
قیمت: 12,500,000 تومان

شرایط ویژه فروش اقساطی

 

پیش پرداخت:  4.200.000

 

اقساط 6 ماه:    1.600.000

اقساط 8 ماه:    1.250.000

اقساط 10 ماه:  1.050.000