051-35226324--تماس با ما

به علت نوسانات قیمت لطفا جهت اطمینان از قیمتها تماس بگیرید

خردکن

  • فیلتر ها
queen-qh-5130-chopper
مجموعه: خردکن
سازنده: کویین
قیمت: 1,600,000 تومان
ch186
مجموعه: خردکن
سازنده: آیسن
قیمت: 660,000 تومان
te-211
مجموعه: خردکن
سازنده: تکنو
قیمت: 1,550,000 تومان
chs2521
مجموعه: خردکن
سازنده: هاردستون
قیمت: 800,000 تومان 730,000 تومان
3332
مجموعه: خردکن
سازنده: ویداس
قیمت: 635,000 تومان
gosonic-gsc-810-choper
مجموعه: خردکن
سازنده: گاسونیک
قیمت: 6,000,000 تومان
خردکن
مجموعه: خردکن
سازنده: اوریکس
قیمت: 1,600,000 تومان
خردکن کاراکال مدل 1000W
مجموعه: خردکن
سازنده: کاراکال
قیمت: 1,700,000 تومان
رودکس
مجموعه: خردکن
سازنده: رودکس
قیمت: 1,400,000 تومان
خردکن برینا
مجموعه: خردکن
سازنده: برینا
قیمت: 1,900,000 تومان
خردکن سیلور کرست
مجموعه: خردکن
سازنده: سیلور کرست
قیمت: 1,500,000 تومان
خردکن بایترون مدل BCH123
مجموعه: خردکن
سازنده: بایترون
قیمت: 1,800,000 تومان
techno-chopper-te-212
مجموعه: خردکن
سازنده: تکنو
قیمت: 1,950,000 تومان
خردکن سافلون مدل 1500
مجموعه: خردکن
سازنده: هارستاد
قیمت: 3,100,000 تومان